8/06/2009 11:32:00 PM Edit This 0 Comments »

ANUGERAH PELANCONGAN MELAKA 2008 / 09
BORANG PENYERTAAN / PENCALONAN RASMI

Kategori : ­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________
Calon : ________________________________________________
Nota : Jika sekiranya calon yang dicadangkan pernah memenangi sebarang anugerah
sebelum ini, sila nyatakan kategorinya, tahun penerimaan dan lampiran sijil (jika ada).

Jenis Anugerah : ____________________________________________
Tahun : __________________________
Pegawai untuk dihubungi : ___________________________________________
Alamat : ___________________________________________________
___________________________________________________
No. Tel. : ___________________ No. Fax : _____________________

Maklumat Pencadang :-
Nama Pencadang : _________________________________________
Organisasi : __________________________________________

Jawatan : _______________________
No. Tel : ______________________ No. Fax : __________________
E-mel : ______________________________
Cop dan Tandatangan: _________________________________________________
Tarikh : _____________________

SYARAT-SYARAT AM :-
1. Pencalonan boleh dibuat melalui pencalonan sendiri atau melalui pencalonan oleh pihak kedua yang terlibat dalam industri pelancongan.
2. Setiap penyertaan / pencalonan hendaklah disertakan dengan borang penyertaan rasmi.
3. Para hakim berhak untuk tidak memilih pemenang sekiranya didapati tiada penyertaan/pencalonan yang layak diberi penghargaan. Keputusan para hakim adalah muktamad.
4. Pihak yang dicalonkan akan bertanggungjawab dalam mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan, slaid atau gambar dan CD dengan resolusi tinggi bagi menyokong pencalonan mereka mengikut kriteria yang ditetapkan untuk kategori yang dicalonkan.
5. Tarikh tutup penyertaan/penerimaan pencalonan ialah 15 Ogos 2009. Penganjur tidak terikat untuk menerima sebarang penyertaan yang diterima selepas tarikh tutup penyertaan.
6. Semua penyertaan/pencalonan hendaklah dihantar kepada : Persatuan Pelancongan Melaka Anugerah Pelancongan Melaka 2008 / 09, 199A, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka (u.p : Puan Madelina Kuah).
7. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Madelina Kuah di talian 06–2848234 atau 019-6657221.

0 comments: